υπηρεσίες

Topo Surveys & GIS

Οι τοπογραφικές εφαρμογές και οι εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα, θεωρούνται κομβικές υπηρεσίες για την εταιρεία. Οι επενδύσεις σε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και σύγχρονο λογισμικό, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. περισσότερα

Engineering

Οι υπηρεσίες αντικειμένου Μηχανικού με εφαρμογές στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στο εθνικό κτηματολόγιο, στην πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία αλλά και στις περιβαλλοντικές μελέτες, παρέχονται με πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων της τέχνης και της επιστήμης αλλά και των αναγκών του πελάτη. περισσότερα

Property Development and Investment

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, αντλούν και συνδυάζουν στοιχεία από τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας. Η οικονομική διάσταση που απαιτείται για σχετικά έργα, αποτελεί επίσης μια ενδοεταιρική διαδικασία. περισσότερα