η εταιρεία

  • H LandSign Property Projects ιδρύθηκε το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε έργα ακίνητης περιουσίας.
  • Δραστηριοποιείται τόσο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και στην ανάπτυξη έργων και εκπόνηση μελετών αντικειμένου Μηχανικού.
  • Η δυνατότητα της αυτοδύναμης παροχής ολοκληρωμένων πακέτων έργων έχει σαν αποτέλεσμα η εταιρεία να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ευελιξία και υπευθυνότητα στις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Η ακαδημαϊκή εξειδίκευση και η εμπειρία των στελεχών της σε μεγάλα έργα υποδομής, αποτελούν σημεία αναφοράς για την ανάπτυξη της εταιρείας.